Werkwijze


Werkwijze

Ieder mens, talent en organisatie is uniek. In onze trajecten staat het potentieel van de deelnemers centraal. Onze dienstverlening is praktisch, doelgericht en brengt bewustzijn, inzicht en reflectie gericht op duurzame verandering. Alle trajecten zijn maatwerk of het nu coaching, training of een combinatievorm betreft.


Intake

In een persoonlijke intake bespreken we de ontwikkelvraag en het doel. Indien van toepassing met de leidinggevende erbij. We verkennen welke coach het beste bij je past. Als het een groepstraject betreft, welke trainer bij de groep past. We maken afspraken over de frequentie en duur, locatie en kosten en leggen dit ook vast.

Reflectie

Na iedere sessie of training schrijft de deelnemer een reflectieverslag om ook tussen de sessies of modules door bewust met het ontwikkelproces bezig te zijn en de inzichten en ideeën vast te houden.

Tools

Vaak zetten we ter ondersteuning een meetinstrument in en er worden beproefde methoden technieken gebruikt. Dit wordt gecombineerd met kennisoverdracht en vaardigheidstraining. Het proces kan worden ondersteund met e-learning, e-coaching, intervisie of supervisie.

Evaluatie

Tot slot evalueren we het traject en bespreken we wat de deelnemer heeft bereikt en hoe zij of hij verder gaat. Zo nodig vindt een gezamenlijke terugkoppeling aan de leidinggevende plaats over het proces, niet over de inhoud.

DOP hanteert een klachtenreglement en een ethische gedragscode. Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.